Adwokat kościelny Jakub Stolarek
udziela fachowej i kompleksowej pomocy prawnej
w prowadzeniu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W Kościele katolickim nie ma rozwodów ani unieważniania małżeństw.

Osoba mająca wątpliwości czy jej małżeństwo zostało ważnie zawarte może natomiast zwrócić się do właściwego sądu kościelnego z prośbą o stwierdzenie, iż jej małżeństwo nie zostało ważnie zawarte ze względu określone w prawie kanonicznym przeszkody, wadę zgody małżeńskiej lub brak odpowiedniej formy kanonicznej.

Wyrok sądu kościelnego stwierdzający nieważność małżeństw pozwala obu małżonkom wstąpić w nowy związek małżeński.

Ponadto w przypadku nieskonsumowania małżeństwa (tzw. małżeństwo ważnie zawarte, lecz niedopełnione) istnieje możliwość jego rozwiązania na mocy dyspensy papieskiej.

Zakres usług

Jako absolwent prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz stały adwokat kościelny Jakub Stolarek świadczy pomoc prawną na każdym etapie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jako pełnomocnik lub adwokat przed sądami kościelnymi na terenie całego kraju i zagranicą oraz udziela porad prawnych na temat stwierdzenia nieważności małżeństwa i innych zagadnień związanych z prawem kanonicznym.