Konsultacja i sporządzanie skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W Kościele katolickim nie ma rozwodów ani unieważniania małżeństw.

Osoba mająca wątpliwości czy jej małżeństwo zostało ważnie zawarte może natomiast zwrócić się do właściwego sądu kościelnego z prośbą o stwierdzenie, iż jej małżeństwo nie zostało ważnie zawarte ze względu określone w prawie kanonicznym przeszkody, wadę zgody małżeńskiej lub brak odpowiedniej formy kanonicznej.

Wyrok sądu kościelnego stwierdzający nieważność małżeństw pozwala obu małżonkom wstąpić w nowy związek małżeński.

Ponadto w przypadku nieskonsumowania małżeństwa (tzw. małżeństwo ważnie zawarte, lecz niedopełnione) istnieje możliwość jego rozwiązania na mocy dyspensy papieskiej.

Zakres usług

Jako stały adwokat kościelny świadczę pomoc prawną z zakresu prawa kanonicznego oraz przy sporządzaniu skarg o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (tzw. rozwodu kościelnego).