O kancelarii

Kompetencje

Posiadam uprawnienia do występowania jako adwokat kościelny przy:

Metropolitalnym Sądzie Duchownym Archidiecezji Poznańskiej
na podstawie dekretu arcybiskupa metropolity poznańskiego
JE abpa Stanisława Gądeckiego

Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej
na podstawie dekretu biskupa włocławskiego
JE bpa Wiesława Alojzego Meringa

Zatwierdzenie przez biskupa diecezjalnego zgodnie z kan. 1483 Kodeksu Prawa Kanonicznego świadczy o biegłości w prawie kanonicznym. Stąd też jedynie osoby posiadające uprawnienia do występowania jako adwokat kościelny są kompetentne do udzielania konsultacji z zakresu prawa kanonicznego oraz sporządzania skarg o stwierdzenie nieważności małżeństwa.