Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, zwanego też nieprawidłowo unieważnieniem małżeństwa czy rozwodem kościelnym.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Oferujemy kompleksową pomoc w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, począwszy od ogólnej porady na temat procesu oraz ustalenia tytułów nieważności, przez sporządzenie skargi powodowej oraz kompleksową reprezentację w procesie przed sądem kościelnym.

W szczególności służymy pomocą:

 • udzielenie wyczerpującej konsultacji prawnej dotyczącej stwierdzenia nieważności małżeństwa oraz procesu sądowego;
 • ustalenie podstawy prawnej nieważności małżeństwa;
 • wybór właściwego sądu kościelnego;
 • sporządzenie skargi powodowej;
 • ustalenie czy są podstawy do przeprowadzenia procesu skróconego wprowadzonego przez papieża Franciszka.
 • sporządzenie skargi wzajemnej;
 • sporządzenie odpowiedzi na skargę powodową;
 • sporządzenie rekursu przeciw odrzuceniu skargi powodowej;
 • kompleksową obsługę prawną na każdym etapie procesu;
 • pomoc w doborze właściwych dowodów oraz świadków;
 • udział w przesłuchaniach stron, świadków, biegłych;
 • wgląd do akt sprawy w imieniu klienta;
 • prawo ubiegania się o odpis akt;
 • prawo zapoznawania się z dowodami utajnionymi przez sędziego;
 • udział w przesłuchaniach stron, świadków, biegłych;
 • stały kontakt z sądem;
 • sporządzenie wszelkich innych pism procesowych;
 • sporządzenie głosu obrończego po publikacji akt;
 • sporządzenie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego;
 • sporządzenie prośby o zwolnienie z kosztów sądowych.
 • odbiór i dostarczenie wyroku;
 • sporządzenie apelacji od wyroku oraz skargi o nieważność wyroku;
 • sporządzenie prośby o wyznaczenie trybunału III instancji w Polsce;
 • sporządzenie apelacji do Trybunału Roty Rzymskiej.

Ponadto adwokat kościelny Jakub Stolarek świadczy pomoc prawną

 • w sprawach o separację małżonków;
 • przy ubieganiu się o dyspensę od małżeństwa zawartego a niedopełnionego (ratum sed non consummatum), zarówno przy sporządzeniu prośby o dyspensę papieską oraz jako doradca prawny;
 • w sprawach z zakresu kościelnego prawa majątkowego;

oraz we wszelkich innych sprawach z zakresu prawa kanonicznego.